• Апаратът служи за директно загряване на въздуха в помещения с голям обем като: промишлени халета, складове, оранжерии, автосервизи, спортни зали и др.
  • Топловъздушния апарат може да се постави директно в самото помещение нуждаещо се от отопление, без да е необходимо изграждане на отоплителна инсталация.
  • Топловъздушният апарат работи с пелетна горелка или на твърдо гориво, притежава вграден бункер за пелети, шнек и микропроцесорно управление  за горелката.
  • Вградена турбина, засмуква въздуха от помещението, което е необходимо да се загрява, пренася го през многоходов топлообменник и го връща обратно  с температура между 70° и 90°C.
  • Вградената автоматика позволява поддържането на зададена температура в помещението, плавно регулиране на мощността, автоматично запалване, отложен старт, механично самопочистване и др.
  • Генераторите се произвеждат в диапазон на мощности от 10 до 60 kW